Klíma neutrál fotokniha

CEWE, popredný spracovateľ fotografií, odteraz vyrába kompletnú škálu značkových CEWE produktov výhradne klimaticky neutrálne. Naša spoločnosť podporila rozsiahly projekt na ochranu ovzdušia v africkej Keni a kompenzuje tak produkciu CO2 emisií vznikajúcich pri tlači všetkých ročne vyprodukovaných exemplárov CEWE FOTOKNIHY, CEWE KALENDÁROV, CEWE POHĽADNÍC a CEWE FOTOOBRAZOV. Projekt udržateľnosti „Klimaticky neutrálna CEWE FOTOKNIHA“ bol po prvýkrát predstavený v septembri počas veľtrhu Photokina 2016.

 

CEWE sa už roky riadi prísnymi pravidlami výroby a neustále pracuje na stratégii udržateľnosti a ochrany ovzdušia, ktorá by okrem iného zahŕňala aj klimatickú neutrálnosť. Aj v tomto smere sa podarilo spoločnosti posunúť o veľký krok vpred. CEWE FOTOKNIHA a všetky ostatné produkty značky CEWE sa odteraz vyrábajú klimaticky neutrálne, a to dokázateľne a bez ďalších nákladov pre zákazníka. CEWE tým preberá plnú zodpovednosť za klimatické zmeny a prispieva k ochrane životného prostredia. Produkcia emisií uhlíka je kompenzovaná formou projektu Kasigau Wildlife Corridor na ochranu zachovaných lesov v Keni.

Les s rozlohou dvakrát väčšou ako Berlín pod ochrannými krídlami CEWE

Ako firma, ktorá spracováva papier, sa CEWE cíti byť veľmi úzko prepojené s témou ochrany a obnovy lesov, a preto podporilo projekt na ochranu lesov v africkej Keni. Projekt Kasigau má pôsobnosť na juhozápade krajiny a jeho cieľom je chrániť vzácny a zraniteľný les na ploche 200 tisíc hektárov, čo zodpovedá dvojnásobnej rozlohe Berlína, pred vypaľovaním a klčovaním. Na vykompenzovanie uhlíkových spalín vznikajúcich pri výrobe CEWE produktov je potrebných 26 km2 zalesnenej plochy, čo zodpovedá ploche približne 3 700 futbalových ihrísk. Rôzne projekty udržateľnosti, vzdelávacie programy a zalesňovanie pomáhajú pri dosahovaní prirodzeného znižovania uhlíka v ovzduší a zároveň chránia miestnu biodiverzitu v Keni.

Klima neutral fotokniha

Hlavné ciele projektu


zem klíma neutrál fotokniha
  • Ochrana regionálnych vodných a pôdnych zdrojov prostredníctvom zachovania ekosystému.

  • Vzdelávacie a osvetové projekty miestneho obyvateľstva pre dlhodobú ochranu existujúcich lesov.

  • Vybudovanie miestnej infraštruktúry pre cca 118 500 obyvateľov regiónu.

  • Hlavnou úlohou globálnej ochrany klímy je udržiavať stav zalesnených plôch.18% celosvetových emisií CO2 je podľa údajov špecializovanej agentúry OSN – Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo viazaných práve na lesy v Afrike, Ázii a Južnej Amerike.